« World News - UK government will oppose wearing of cross at work, newspaper says | Main | Det behövs verklig öppenhet i Sverige | Brännpunkt | SvD »

03/11/2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lars-Åke Larsson

Tack för att du har tagit upp frågan om öppna data! Hoppas att du jobbar vidare med detta!!!

Själv sysslar jag på fritiden med dendrokronologi - en metod att datera trä med hjälp av årsringar. Traditionellt har man sysslat med dendrokronologi vid våra universitet, främst i Lund. Laboratorier som sysslar med dendrokronologiska dateringar tar emot prover för datering och tar betalt för sitt jobb. Praktiskt taget alla dendrokronologiska dateringar betalas med skattemedel på ett eller annat sätt.
Så småningom har man vid laboratorierna byggt upp referenskurvor (medelvärdesserier) för olika regioner. För södra Sverige är det kurvor som visar hur träden har vuxit under kanske de senaste 1500 åren. Förmodligen är prover från Birka de äldsta som finns i Sydsverige.
Har man en sådan här referenskurva från en viss region så kan man ganska enkelt fastställa när en stock ur ett gammalt hus eller slott avverkades.

Dessa dendrokronologiska data som samlats vid laboratorierna betraktas som laboratoriernas "kapital" som man inte alls lämnar ut för då skulle ju andra kunna göra dateringar och konkurrera. Detta trots att framtagning av grundmaterialet bekostats med offentliga medel och arbetet gjorts vid en offentlig institution.

Men detta innebär också att ingen kan kontrollera de dateringar som görs! Dels därför att själva uppmätningen av provet hemlighålls, dels därför att referensserierna hemlighålls. Detta tycker jag är ett mycket ovetenskapligt förhållande.

Men visst finns det en del universitetsdata publicerade, men främst sådant som inte har "kommersiellt värde" dvs inte kan utnyttjas för att datera byggnadsdetaljer där det finns en kundkrets. Det handlar då om data från t ex Torne Träsk.

I Sverige är det endast Göteborgs universitet som publicerat sådant material. Lunds universitet, som har oerhört mycket mer material, håller sina data hemliga. Vi har drivit ett ärende att få ut data från dem med hänvisning till offentlighetsprincipen, men detta avvisades till sist av Kammarrätten i Göteborg med att dessa data inte är en "handling" som upprättats av universitetet.

Numera finns en ganska livaktig rörelse med amatörer som sysslar med dendrokronologi och som publicerar sina data. En sammanställning av sådana data finns på
http://www.cybis.se/wiki/index.php?title=List_of_references_useful_in_southern_and_central_Scandinavia

I Storbrittanien har Douglas Keenan efter tre års bearbetande av myndigheter och med hjälp av Freedom of Information Act (FOIA) och ett domstolsbeslut tvingat Queens University Belfast att publicera sina dendrokronologiska data (9500 serier med årsringar).
Åtminstone ett annat engelskt universitet har anpassat sig och även det lämnat ut data vid förfrågan.

I Tyskland är situationen helt låst. Data hemlighålls av alla institutioner med undantag för någon enstaka enskild forskare.
Ibland undanhålls data med motiveringen att det kan missbrukas av inkompetenta amatörer som sprider ut felaktiga resultat och därmed drar dendrokronologin i smutsen. Men det normala är att man inte får något svar när man kontaktar dem.

Man kan verkligen fråga sig hur dessa träringsforskare ser på sin uppgift i samhället. De betraktar de data de tar fram på sin arbetstid som sin egendom eller som institutionens egendom. Inte som något som tillhör deras verkliga uppdragsgivare - folket som via skatter finansierar deras verksamhet. Märkligt och mycket oetiskt.

Mer att läsa kring dendrokronologi finns på
http://www.cybis.se/forfun/dendro

Lars-Åke Larsson

Ovanstående länk till en sammanställning över fria träringsdata för södra Skandinavien blev tyvärr avkortad.
Så här skall den se ut, fast på två rader. Du får kopiera ihop raderna för att komma rätt:
http://www.cybis.se/wiki/index.php?title=
List_of_references_useful_in_southern_and_central_Scandinavia

The comments to this entry are closed.