I en tid när omvärlden frigöra allt mer information och data för att driva information, medborgarengagemang, nya informationstjänster och lägre offentliga kostnader, väljer Sverige att bromsa kring öppna data. Genom att hänvisa till offentlighetsprincipen menar man att man redan uppfyller EU:s PSI-direktiv men tillgång till offentliga handlingar och öppen data är två olika saker.

Öppna data innebär att offentlig sektor släpper informationen fri, genom att möjliggöra för människor att ladda ner informationen i form av rådata och filer och fri att vidare kopiera. Det kan röra sig exempelvis om trafikinformation från kollektivtrafiken eller väderprognoser. Öppna data gör att medborgarna kan få ta del stora informationsmängder och själva söka, sortera och bearbeta dessa.

Ett utlämnade av en offentlig handling innebär att man efter begäran får ut ett enskilt dokument. Som medborgare måste du då i princip veta att det är upprättat och att ärendet är färdigberett, veta var det arkiverats, känna till dess omständigheter och därefter begära att få se denna handling. Om myndigheten lämnar ut upp till tio A4-blad är det gratis annars kostar det två kronor per sida. All information är fortfarande i offentlig sektors besittning och enbart det som småskaligt efterfrågas medges att utlämnas.